A-Merking AS er nå en del av Ze Bra gruppen

Ze Bra gruppen har kjøpt samtlige aksjer i A-Merking AS og sammen vil selskapene fremstå som den totale leverandør av oppmerking i det norske marked.

Ze Bra gruppen består av flere selskaper som samlet tilbyr alle produkter og tjenester innen veimerking, plassoppmerking, fresing av asfalt og verkstedtjenester.

Firmaet utfører alle typer langsgående veioppmerking på hele det offentlige veinettet. De utfører arbeidet fra start til slutt, noe som innebærer trafikkavvikling, dirigering, putebiler og følgebiler.
Ze Bra gruppen med sin lange erfaring, helt siden 1948, blitt kjent for å levere de beste tjenestene innen trafikksikring, planlegging og prosjektering

A-Merking as er markedsledende innen oppmerking av parkeringsplasser og lekeplasser, skolegårder samt for industrien. A-Merking AS har gjennomført store oppmerkingsprosjekter som er unike i europeisk sammenheng og har egne agenturer for oppmerking av flyplasser og leverer også materiell til kunder som ønsker å merke opp på egen hånd.
Innen Universell utforming har A-Merking AS levert de største prosjektene innen veifinning og ledelinjer for blinde og svaksynte som er gjennomført i Norge.
A-Merking AS har opparbeidet seg erfaring innen sine markedssegmenter siden starten i 2003.

Ze Bra gruppen og A-Merking AS vil foreløpig arbeide under sine nåværende navn og forbli på sine nåværende lokasjoner. Det blir ingen endringer for de ansatte og ledelsen i firmaene blir uforandret. Men, utførende arbeid vil koordineres slik at kunder får kun en kontakt å forholde seg til.

Inntil nylig har firmaenes kunder i enkelte prosjekter måttet forholde seg til to forskjellige leverandører, men nå vil de forskjellige arbeidsprosesser kunne samordnes slik at det blir enklere for våre kunder er den felles beskjeden fra ledelsen i de to firmaene. Sammen vil firmaene kunne tilby tjenester, applisering og vareleveranser i hele Norge og fremstå som den totale leverandør innen sine markedssegmenter.