Skal du merke opp en parkeringsplass?

Vi har satt sammen en huskeliste på ting du bør tenke gjennom før du innhenter pris på oppmerking.  

Jo mer informasjon du har når du tar kontakt, jo raskere kan du motta et estimat på jobben. Enklere blir det også for deg å sammenligne priser fra flere leverandører.  

I Norge har vi sentrale, veiledende normer for utregning av antall parkeringsplasser. Disse er gode verktøy å benytte for å få en oversikt over hvor mye plass man bør sette av og hvordan få de merket.

Antall parkeringsplasser

For å finne hvor mange parkeringsplasser du skal ha kan du starte med hvor stort areal du har til disposisjon, og hvor stor hver enkelt parkeringsplass skal være.  Skal det f eks være handikap-plasser må det settes av ekstra plass i bredden og lengden på disse plassene. Normen sier at man bør sette av 4,5 x 6 meter per plass for handikap-plasser, og 2,5 x 5 meter per ordinære parkeringsplasser. Hvis parkeringsplassen din er 25 meter lang og mer enn 16 meter bred, får du plass til 20 parkeringsplasser. Da er det satt av 5 meter til parkeringsplasser på hver side og anbefalte 6 meter til passering i midten.

Oppmerking av plasser med merkemateriell

Plassene skal merkes og til dette brukes det forskjellig type markering. Du kan velge mellom veimerkemaling eller termoplast.

Veimerkemaling egner seg til mindre trafikkerte parkeringsplasser og innendørs parkeringsplasser. Egner seg spesielt godt på underlag som betong

Termoplast kommer i pulver som blir flytende etter oppvarming. Dette materialet egner seg godt til utendørs parkeringsplasser da det har lengre holdbarhet. Det består av tyktflytende materiale med lang holdbarhet. Termoplast har glassperler i seg gir refleksjon slik at du ser oppmerkingen bedre!

Én 10 centimeter bred strek er standard som markering mellom hver plass. Du kan velge ytterligere merking med kant-strek bak, foran eller begge steder.
(Legge inn illustrasjon av forskjellig måte å merke plassene på)

Skråplass eller vanlig

Skal du ha en parkeringsplass med skråstilte plasser bør du også ha inn og utkjøring i hver sin ende, eller sikre god plass til å snu bilen før utkjøring. Med vanlig plassering hvor du kjører rett inn på plassen kan du ha inn og utkjøring på samme sted. Er det plass til det kan du skille inn- og utkjøringen fra hverandre med en liten kant eller en markering.

Hva hvis jeg har langsgående parkeringsplasser?

Med langsgående parkeringsplasser, som f eks ligger langs en vei, må du beregne 1,5 – 2 meter manøvreringsplass for annenhver plass hvis det er tre plasser eller fler.

Andre ting du bør tenke gjennom

Skal det være fotgjengerfelt på parkeringsplassen? Dette gjelder hvis det er en vei som går gjennom parkeringsplassen, eller det er fortau på hver side. Kan også være aktuelt hvis det er mye trafikk på parkeringsplassen.
F eks på et kjøpesenter.  eks på markering av p-plass på kjøpesenter: Ski

Hva slags symboler trenger jeg? Skal det være piler som markerer kjøreretningen, handikap-symbol som markerer handikap-plass eller el-symbol som markerer plass for lading av elbil.

Når du nå har oversikt over hva du bør tenke på er du kanskje klar til å gå videre med en forespørsel?
Vi kan foreta et estimat på hva det vil koste å merke opp en parkeringsplass.
Det eneste du trenger å gjøre er å fylle ut skjema med nødvendige opplysninger.