Fresing av asfalt

Ze Bra utfører all type fresing i sammenheng med veioppmerking.

Vi utfører forsterket veioppmerking (sinusfresing), nedsenkning av veioppmerking, fjerning av gammel veioppmerking, og tar oss av trafikkdirigering

Fjerning av gammel merking

Vi utfører også demarkering av veioppmerking. Det vil si at vi fjerner gammel maling på eksisterende veier ved endring av kjøremønster eller fornying av oppmerkingen. Ved å for eksempel flytte oppmerkingen på veien 50 cm til høyre vil også asfalten holde lenger. På veier med mye trafikk vil det ta lengre tid før det dannes “spor” og ujevnheter i asfalten.

Nedsenkning gir mindre slitasje

En nedsenkning av veioppmerkingen, ved sinusfresing eller vanlig fresing, vil også gi fordeler i form av mindre slitasje på malingen/termoplasten. På vinterstid vil ikke snøplogen skrape i veioppmerkingen, og færre trafikanter vil kjøre direkte på de hvite og gule stripene. Når linjer av termoplast blir opplyst vil små glasskuler i materialet reflektere lyset tilbake til trafikanten og dermed vises bedre. Ved nedfresing vil denne funksjonen holde lenger.