Parkeringsplass

En p-plass er gjerne det første kunden eller den besøkende ser. Det er ingen grunn til at din parkeringsplass ikke skal se bra ut. Med godt forarbeid og nøye utmåling, får man et resultat som både ser bra ut og i tillegg har best mulig utnyttelse og brukervennlighet

Utnyttelse av plassen

Vi hjelper til med utmålinger og planlegging slik at arealet blir best mulig utnyttet for flest mulig parkeringsplasser.
Vi kommer gjerne på befaring om ønskelig.

Intuitiv parkeringsplass

Vi leverer det som måtte ønskes av symboler og merker for en mer intuitiv parkeringsplass for de besøkende. Handikapp, EL-bil, motorsykler, piler, bokstaver eller tall, er bare noen eksempler

Skal du merke opp parkeringsplass?