Produkter

Ze Bra leverer produkter innenfor alt av veimerking og annen oppmerking. I tillegg leverer vi produkter for reparering av mindre skader på asfalt.

Her finner dere informasjon om noen av våre produkter som Ze Bra og A-Merking benytter i sine tjenester.

I Ze Bra Gruppen står A-Merking AS for salg av produktene.

Prefabrikert termoplast

Med PREMARK® kan du sikre trafikken uten å bruke store ressurser. A-Merking har bred erfaring med oppmerking av gocart – og dragrace baner.

Termoplast veg og parkering

Lang holdbarhet, meget god kvalitet. Flytende termoplast håndlagt med skope (utlegger) er den mest kjente måten å legge termoplast på asfalt.

ChipFill

Lei av små sprekker og hull i asfalten, eller at ugresset vokser frem mellom brosteinen? Bruk ChipFill!

Termoplast lek og utsmykking

Termoplast som benyttes på skoler og lekeplasser er miljøvennlige og inneholder ikke tungmetaller.

Merkespray

En enkel, men kortvarig løsning for oppmerking av parkeringsplasser. Beregnet forbruk er ca 600ml pr. 15 meter.

Maling for veg og utsmykking

Vårt store uttak hos produsent gjør at vi kan tilby veimerkemaling, alkyd eller vannbasert til fordelaktige priser.

2-komponent

Merking på eksisterende epoxy, polyuretanbelegg eller betong krever helt spesielle oppmerkingsteknikker og egnede produkter som gir god vedheft og holdbarhet.

Gjør det selv

Vi leverer en rekke produkter for de som ønsker å utføre arbeidet selv. Det kan være mye penger spart, eller tjent på å dette.

Merking med tape

Merking med tape innen industri og lager gir en sikkerhet for de som arbeider på stedet, men også for besøkende.

Skilting

Vi leverer fundamenter og festemateriell til skilting, og kan være behjelpelig med oppsetting av skiltene ved behov.

Universell utforming

Vi må kunne kartlegge behovet for tilpasninger i ute- og innerom for ulike brukergrupper med hensyn til flere typer funksjonshemminger.

Trafikksikkerhetsmateriell

Merking med tape innen industri og lager gir en sikkerhet for de som arbeider på stedet, men også for besøkende.