Våre referanser

Dette er noen av de jobbene vi har utført for våre kunder.

Stavberg Skole

Kunden ønsket et utvalg av dekorativ oppmerking som inviterte til lek og læring. Kunden ville ha disse produktene for å gjøre mer ut av de åpne områdene i skolegården. Noen av produkter Vi leverte på denne jobben: Alfabetet i små og store bokstaver, paradis, sjakkbrett, europakart og geometriske figurer. Disse produktene kommer ferdig utformet i prefabrikkert termoplast fra produsent i Danmark. Produktet legges ut der hvor kunden ønsker oppmerkingen og smeltes så fast i asfalten med propanbrennere.
I tillegg til den dekorative oppmerkingen leverte vi også en hel del håndlagt oppmerking for blant annet parkeringsplasser og sykkelbane (termoplast) og basketballbaner (vegmerkemaling)

P-plasser Verket (lukket)

Høgh eiendom har utviklet en helt ny bysone i Moss, og med det kom behovet for en del p-plasser. Disse p-plassene skulle ikke være permanente da det er planlagt videre utbygging, dermed valgte kunden å gå for vegmerkemaling som er noe billigere, men ikke har like lang holdbarhet som termoplast .

Totalt ble det merket mer enn 2000m med 10cm brede linjer.

P-plasser p-kjeller (åpne med plassnummerering)

I de fleste p-kjellere blir det lagt vegmerkemaling da det er vanskelig og komme til med utstyr som trengs for termoplast. I denne p-kjelleren i Gjøvik ønsket beboerne i tillegg nummerering av plassene. Når underlaget i tillegg er betong, slik som på denne jobben, anbefaler vi vegmerkemaling, da termoplasten fester seg dårligere.

P-plasser termoplast DSV Vestby

På de fleste utendørs parkeringsplasser ønsker kunden termoplast da den har lengere holdbarhet. Ved det nye DSV lageret på Vestby valgte kunden å gå for termoplasten for å sikre at oppmerkingen vil holde over en lengre periode. På denne jobben ble det lagt mer enn 3500m med 10cm brede linjer i hvit termoplast.

Torp flyplass

Ze Bra har kontrakt for all oppmerking på torp flyplass. Her merkes det i alt fra store hvite felt og linjer på rullebanen til gule ledelinjer på takseveier og røde stoppfelt som markerer rullebane forut. Som regel er vi på Torp for å merke to ganger i året da spesielt striper og felt hvor flyene lander fort blir slitt eller dekket av svart gummi fra hjulene under landing. I løpet av dagen er det for mye trafikk på rullebanen så denne typen oppmerking utføres iløpet av natten i samarbeid med vakttjenesten på flyplassen.

Norsk Wavin

Norsk Wavin ønsket å markere en gangvei inne på deres område med et blått dekket. Dette er et eksempel hvor vi har brukt merkemateralet RollGrip, som er et materiale med lang holdbarhet, god friksjon og egner seg godt for større felt utendørs.

Bærum kommune

Ze Bra har kontrakt for levering av oppmerking i Bærum kommune. Her leverer vi blant annet gangfelt, merking av fartsdumper med sjakkmønster og merking av sykkelveier. Termoplast blir brukt for alt av oppmerking her, bortsett fra fargede arealer på sykkelveiene som blir merket med RollGrip .
På slike kontrakter er det ofte en del oppmerking og oppmerkingen skal gjerne være levert raskt. Derfor har vi alltid et håndleggerlag med lastebil med to gryter på (en for hvit termoplast og en for gul) i nærheten for raskere levering.

Ser du en av våre lastebiler i ditt område og trenger oppmerking?
Ta kontakt så kan du spare en del på riggkostnader!