Veimerking

Ze Bra utfører alle typer veimerking på hele det offentlige veinettet, samt sperrede anleggsområder. Vi har drevet med dette siden 1948 og er en av de største i landet med kapasitet, utstyr og antall meter lagt ut i året. Med vår spesialkompetanse og erfaring kan du stole på å få jobben gjort innenfor avtalte rammer og med svært god kvalitet.

Langsgående veioppmerking

Vi tar på oss de store jobbene med merking av hvite og gule kantlinjer, varsellinjer, sperrelinjer, skillelinjer, ledelinjer og kombinerte linjer. Vi tilbyr befaring og prosjektering, og utfører hele jobben fra start til slutt.

Annen veioppmerking

Sykkelveier, gangfelt, sjakkmønster på fartshumper, vikeprikker, sperrefelt etc.

Vi har maskiner og utstyr for alt av oppmerking. Ta kontakt for befaring og tilbud på ditt prosjekt.